Uitvaartverzekering voor meerdere personen

Wellicht heeft u zelf al een uitvaartverzekering afgesloten? En wilt u ook uw partner en eventueel kinderen meeverzekeren? Afhankelijk van de voorwaarden van de uitvaartverzekeraar die u op het oog heeft, kunt u achterhalen wat de mogelijkheden zijn om een nieuwe polis voor meerdere personen af te sluiten of uw bestaande polis uit te breiden met gezins- of partnerdekking.

In onderstaand artikel vindt u meer informatie over de mogelijkheden een uitvaartverzekering voor meerdere personen, bijvoorbeeld u en uw partner en/of gezin, af te sluiten.

Uitvaartverzekering voor u en uw partner en/of gezin

Alvorens u overgaat tot het afsluiten van een nieuwe (of het uitbreiden van uw bestaande) uitvaartverzekering voor uw partner en/of het hele gezin, is het van belang de geldende voorwaarden van uw uitvaartverzekering onder de loep te nemen.

Kinderen vaak gratis mee te verzekeren op uw polis

Een groot deel van de uitvaartverzekeraars biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid uw kinderen tot een leeftijd van wisselend 18-21 jaar veelal gratis mee te verzekeren op uw polis (ook kinderen boven de 21 kunnen op de eigen polis meeverzekerd blijven). Bij bepaalde verzekeraars wordt een lage premie, de zogenaamde kinderpremie, in rekening gebracht voor het toevoegen van ieder kind. Tijdens uw zwangerschap zijn ongeboren kinderen vanaf de 24ste week (soms ook al vanaf de 20ste week) zwangerschap bij de meeste verzekeraars automatisch meeverzekerd.

Lees meer informatie over de uitvaartvaartverzekering voor een kind op deze pagina.

Controleer de mogelijkheid tot meeverzekeren van uw partner

Of het mogelijk is voor u en uw partner één polis af te sluiten met eventueel verschillende voorkeuren voor de uitvaart is afhankelijk van de voorwaarden. Het is bij een aantal verzekeraars alleen mogelijk voor u en uw partner een uitvaartverzekering onder dezelfde voorwaarden af te sluiten. Bij bepaalde verzekeraars kunt u echter wel verschillende uitvaartwensen doorgeven. Het is belangrijk deze persoonlijke wensen duidelijk kenbaar te maken zodat hiermee door uw uitvaartverzekeraar rekening kan worden gehouden. Zo kunt u bijvoorbeeld per gezinslid kiezen voor:

  • Het gewenste verzekerde bedrag;
  • Premiebetaling per maand of jaar/eenmalig te betalen koopsom;
  • Gewenste looptijd.

Tot slot is het bij de meeste uitvaartverzekeraars mogelijk (soms optioneel) met de indexatie, de jaarlijkse stijgende kosten voor een uitvaart, rekening te houden. Dat betekent dat bij de uitkering van uw uitvaartverzekering bij overlijden een realistisch bedrag wordt uitgekeerd om uw uitvaart te kunnen bekostigen. Het voordeel van een gezinspolis of partnerpolis is dat alle verzekeringszaken bij één verzekeraar worden geregeld.

Ook het gemak van hetzelfde product en eventueel extra voordeel kunnen de doorslag geven voor een partner en/of gezinspolis te kiezen. Het kan echter het vergelijken waard zijn verschillende polissen te vergelijken indien de wensen van u en uw partner behoorlijk uiteen lopen: dan kan een uitvaartverzekering bij een andere verzekeraar voor één van de partners wellicht voordeliger uitvallen.