Tweeleven polis

Indien u samen met uw partner zoekende bent naar een uitvaartverzekering, heeft u de keuze twee losse polissen af te sluiten, dat wil zeggen een aparte verzekering voor beiden, of één gezamenlijke polis: de tweeleven polis. Deze polis zorgt ervoor dat de uitvaart van u en uw partner vanuit dezelfde polis wordt bekostigd. Wat zijn de voordelen van een tweelevenpolis en wat houdt deze polis precies in? Op deze en andere vragen vindt u in dit artikel antwoord.

Wat is een tweeleven polis?

Indien u samen met uw partner kiest voor een tweelevenpolis, sluit u een uitvaartverzekering met betrekking tot het leven van beide personen af. Er bestaan diverse soorten uitvaartverzekeringen. Net als bij een individuele polis kan u kiezen voor een natura- of kapitaal uitvaartverzekering (INTERNE LINK), afhankelijk van de persoonlijke voorkeur van beide verzekerden.

Dat houdt in dat de uitkering of in natura (diensten met betrekking tot de uitvaartverzorging) of in de vorm van een geldbedrag plaatsvindt. Het verzekerde bedrag dient voor beide verzekerden doorgaans hetzelfde te zijn: bij bepaalde verzekeraars kunnen beide partners wel een afwijkend bedrag verzekeren.

Uitkering tweeleven polis

Op het moment dat één van de twee verzekerden komt te overlijden, keert de tweeleven polis uit. Dit heeft tot resultaat dat de verzekering komt te vervallen en eenmalig het totale verzekerde bedrag wordt uitgekeerd. Het gekozen verzekerde bedrag komt altijd maar eenmaal tot uitkering: ook als er sprake is van het gelijktijdig overlijden van de partners.

Gedeeld huurgraf

U heeft bij de tweepolis, indien u en uw partner kiezen voor een begrafenis, bij bepaalde verzekeraars de mogelijkheid voor een gedeeld huurgraf te kiezen. Deze optie sluit aan op de wens om samen in hetzelfde graf begraven te worden.

Een tweeleven polis of twee losse polissen?

Wat zijn de voordelen van een tweelevenpolis?

  • Een tweeleven polis is doorgaans goedkoper dan twee losse polissen. Dit verschil in premie is te danken aan de efficiëntie van één polis voor beide personen.
  • Daarnaast worden bij uitkering bepaalde kosten eenmalig gemaakt: bijvoorbeeld eenmalige kosten voor het graf die bij het overlijden van de eerste partner reeds worden gemaakt.

Een tweeleven polis heeft ook nadelen:

  • Indien uw relatie wordt verbroken kan niet een individuele polis per persoon worden voortgezet.
  • Ook als u eerder komt te overlijden dan uw partner, blijft uw partner verzekerd met zijn of haar eigen uitvaartverzekering.
  • Daarnaast kunnen de uitvaartwensen per partner verschillen: met een tweeleven polis is het ingewikkelder om in alle opzichten aan uiteenlopende uitvaartwensen van beide partners tegemoet te komen.
  • Tot slot is het niet altijd voordeliger om één polis af te sluiten voor beide personen: vergelijk daarom altijd de premie voor zowel twee individuele als één tweeleven polis bij de uitvaartverzekeraar die u beiden op het oog hebt.